Skolutveckling

Skolutveckling kan ske på olika vis och handla om olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling leda till att elevernas lärande ökar och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt.