Uppsala

Vi startade här i Uppsala hösten 2017 och kan idag erbjuda Samhällsvetenskapsprogram och Introduktionsprogrammen
- Preparandutbildning
- Individuellt alternativ
- Individuellt alternativ för elever med diagnos inom AST

Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.

 

 

Kontakta oss

Anna Granlund

Anna Granlund

rektor

072 857 25 55

Hitta hit