Göteborg

Öppet Hus hos Magelungen Gymnasium Göteborg
Kort information om skolan och de utbildningar vi erbjuder.
Efter det blir det en rundvandring.

Våra nya gymnasieskolor ska erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Individuellt alternativ och en mindre grupp för elever som har en diagnos inom AST. Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

 • En skola i det lilla sammanhanget.
 • Utgår alltid ifrån var eleven befinner sig.
 • Har adekvata förväntningar på eleven.
 • Avstämningar varje dag i arbetslaget om eleverna och var de befinner sig.
 • Undervisning i små grupper (2-8) och en till en i vissa sammanhang.
 • Förstärkt elevhälsa (tex. ca 100% kurator, specialpedagog/35 elever) som arbetar förebyggande inom olika områden på individ-, grupp- och organisationsnivå samt är delaktig i pågående processer.
 • Behöriga och legitimerade lärare som har erfarenhet att arbeta med elever i omfattande behov av särskilt stöd.
 • Föräldrasamverkan på den nivå som gynnar eleven mest.
 • Eleverna erbjuds frukost och lunch i trygga miljöer med personal.
 • Samverkan med olika aktörer.
 • Skolan arbetar nätverksbaserat där skolan ser att det sker en gynnsam progression för eleven.
 • Arbetar långsiktigt med hållbara mål och processen dit.
 • Fokus på lärande för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd.
 • Mentorsträffar varje vecka som stämmer av mot studieplan och mål.
 • Alla elever får ett individuellt schema som alltid utgår ifrån elevens behov och förmåga.
 • Skolan använder inte bara en metod i att möta eleven utan använder den metod som passar bäst för just den eleven.
 • Kontinuerlig handledning för personal.

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Kontakta oss

Pia Solberg

Pia Solberg

rektor gymnasium Göteborg

073 - 544 13 65

Hitta hit