Danvikstull

Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.
Vår skola ligger centralt belägen i Danvikstull, endast fem minuter från Slussen. Reser du med pendeltåg tar du dig enkelt hit från centralen med buss 53 som stannar direkt utanför porten.

Skolan är fördelad på två våningsplan. Barn- och fritidsprogrammet tillsammans med yrkesintroduktion på plan 5 och individuellt alternativ på plan 3. Sammanlagt fördelat på de två våningsplanen har skolan cirka 85 elever. Lunch serveras på båda planen.
Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero
och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Vår vision är att ge våra elever hopp om en positiv framtid. Vi vill att våra ungdomar blir starka och självständiga individer med god självkännedom och med social och känslomässig kompetens. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas utveckling. Vår strävan är att våra elever tillägnar sig en god allmänbildning och kunskapskompetens som möjliggör fortsatta studier.

Kontakta oss

Helene Degerfelt

Rektor gymnasium Danvikstull

0728-575640

Fredrik Brohmé

Bitr rektor och lärare

076-171 62 03

Loredana Ciambriello

Specialpedagog

073-533 03 63

Sofi Nilsson

Sofi Nilsson

Studie- och yrkesvägledare

073-528 54 67

Hitta hit