Västerås

Magelungen grundskola Västerås är en resursskola för elever i omfattande behov av stöd

Målgruppen för vår verksamhet är elever som är i ett omfattande behov av särskilt stöd. En del elever har någon form av neuropsykiatrisk diagnos, men man måste inte ha en diagnos för att gå hos oss.  Lärare och elevhälsa har hög kompetens och erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd.

Skolan består av en resursskolan och en dagverksamhet  där vi erbjuder en kombination av skola och behandling.

Magelungen resursskola ligger i ljusa och luftiga lokaler på Iggebygatan 6, i Västerås nära Rocklunda och Bellevue sportcenter med centrala Västerås inom gångavstånd. Bra stadsbussförbindelser gör att elever från omkringliggande kommuner i länet lätt kan ta sig till skolan via tåg eller buss.

Vi som jobbar här är:

  • Lena Jonsson rektor/mentor (Spec)
  • Eva Haarberg, lärare/mentor (Sv/Bd/Sl)
  • Frida Wallertz, lärare/mentor (SO/Sv/Hkk)
  • Johanna Ranerfors Husing, lärare/mentor (Hkk/Sl/Ma) Föräldrarledig
  • Johan Lundin, lärare/mentor (Ma/NO/Tk)
  • Andreas Djupman, lärare/mentor (Eng/Mu/IdH)
  • Linnea Mildner, skolkurator

Magelungens Grundskola i Västerås ger individuellt anpassad utbildning i små grupper med hög lärartäthet. Gemensamt för alla elever är att de har omfattande stödbehov och är i åldrarna 13-17 år

Skolarbetet utgår från de nationellt fastställda kursplanerna och där individualisering på elevens villkor är en självklar förutsättning i arbetet med att nå målen i de olika skolämnena.

Alla elever har individuella scheman och erbjuds enskilda arbetsplatser en och en eller två och två samt klassrum för genomgångar och diskussioner. Elevens schema är anpassade i samråd med elev, förälder, lärare och rektor utifrån ett gemensamt ramschema och åtgärdsprogram.

Ansökan

För mer information om ansökan till resursskolan

Kontakta oss

Lena Jonsson

Lena Jonsson

rektor Västerås GR

076 555 96 21

Hitta hit