Solna

Bryggan är en Resursskola som finns i Solna Strand

Vår målgrupp är högstadieelever i åk 7-9 i omfattande behov av särskilt stöd. Vi tar emot elever med diagnoser som ADHD, ADD, Asperger m.fl. I likhet med våra andra enheter är detta en skola som erbjuder en individuellt anpassad utbildning i liten grupp och med hög lärartäthet. Lärare och elevhälsa har en hög kompetens och erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd.

Resursskolan ligger centralt vid Solna centrum med goda tåg- och bussförbindelser. Våra lokaler är ändamålsenliga och fina.

Besöksadress: Hemvärnsgatan 17, 171 54 Solna

Postadress: Hemvärnsgatan 13, 171 54 Solna 

För mer information om vår dagverksamhet Kajen Läs mera

 

 

Kontakta oss

Joakim Börjlind

Joakim Börjlind

rektor Magelungen Solna

076 168 90 46

Sara Haraldson

Sara Haraldson

bitr.rektor och lärare

Hitta hit