Solna

Bryggan är en Resursskola som finns i Solna Strand

Vår målgrupp är högstadieelever i åk 7-9 i omfattande behov av särskilt stöd. Vi tar emot elever med diagnoser som ADHD, ADD, Asperger m.fl. I likhet med våra andra enheter är detta en skola som erbjuder en individuellt anpassad utbildning i liten grupp och med hög lärartäthet. Lärare och elevhälsa har en hög kompetens och erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd.

Resursskolan ligger centralt vid Solna centrum med goda tåg- och bussförbindelser. Våra lokaler är ändamålsenliga och fina.

Besöksadress: Hemvärnsgatan 17, 171 54 Solna

Postadress: Hemvärnsgatan 13, 171 54 Solna 

För mer information om vår dagverksamhet Kajen Läs mera

 

 

Kontakta oss

Joakim Börjlind

Joakim Börjlind

rektor Magelungen Solna

076 168 90 46

Hitta hit