Jönköping

Magelungens grundskola i Jönköping är en personaltät skola med förstärkt elevhälsa.
Målgruppen är elever i åk 6-9 i omfattande behov av särskilt stöd.

Skolan jobbar utifrån vår modell som vi kallar för Skoltrappan. Det är en modell som är framtagen för att möta eleven på den nivå som eleven befinner sig på.

Vid beteendeproblematik, bekymmer på fritiden eller vid behov av hjälp i hemsituationen, läs mer om vår dagverksamhet med integrerad skola

Kontakta oss

Jonas Nestor

rektor Jönköping

070 090 45 37

Hitta hit