Magelungens grundskolor

Magelungens skolor vänder sig endast till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Behoven kan se olika ut men gemensamt är att eleverna inte klarat av sin skolgång i den ordinarie skolan.

Våra skolor är mycket små och finns i dagsläget på 10 olika orter i landet (se förteckning till vänster). Alla våra skolor erbjuder undervisning i liten grupp med individuella upplägg. Vi har två varianter.

Resursskola

Skola med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet.

Resursskola med behandling

Skola med förstärkt elevhälsa, hög lärartäthet och behandling. Behandlingen sker i samverkan med och på initiativ av socialtjänsten.

För mer information, se respektive skolas utbud.

Vi ser elever och vårdnadshavare som våra främsta uppdragsgivare. I vissa fall samverkar vi med socialtjänst och uppdragsgivare från hemkommunernas utbildningsförvaltningar.

Vision och idé

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet, bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

Vår idé är att varje skola inom Magelungen ska få vara unik samtidigt som det finns några gemensamma grunder som vi alla utgår ifrån. Att gå i skolan i Magelungen betyder att man som elev ska få tillgång till en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning.

För att uppnå detta strävar vi efter att skapa:

  • Delaktighet
  • Goda relationer
  • Fungerande samarbeten
  • Tydlig struktur
  • Adekvata förväntningar 

Om du vill veta mer, eller har frågor om plats -
Se våra grundskolor i spalten till vänster och kontakta rektor på skolan.