Om Magelungen

Magelungen – idéburet, innovativt och medarbetarägt aktiebolag.
Magelungen Utveckling är ett företag i ständig utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovations-
kraft inom behandling, skola och förändringsarbete.

Årsredovisning 2016

Vi har inom organisationen både spets och bredd avseende kompetens, erfarenhet och teoretisk förankring. Vi har en bred teoretisk bas och kan erbjuda  skola för elever i behov av omfattande stöd från åk1 till och med gymnasiet och förändringsarbete i olika former av evidensbaserade och beprövade insatser. Allt från dygnet-runt omsorg med kvalificerade behandlingsinsatser till enstaka konsultationer.

Vår unika företagsform är en garant för god kvalitet och långsiktighet.
Det medarbetarägda företaget har andra primära syften än att vinstmaximera.

Idag består Magelungen Utveckling AB av fristående skolor och behandlings-verksamheter. Vi har även en utbildningsverksamhet; Akademi Magelungen.

Forskning och utvärdering är integrerat i organisationen. Vi finns i Stockholm, Södertälje, Solna, Malmö, Nacka, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Helsingborg.