Kvalitet

KVALITET är att tillgodose behov, infria förväntningar och uppfylla krav från uppdragsgivare och kund, medarbetare, ägare och lagstiftare.

Magelungens kvalitetssäkringsarbete innefattar flera områden;
- Tydlighet i uppdrag och mål.
- Uppföljning och utvärdering.
- Kontinuerlig kompetensutveckling.
- Integrerad forskning på samtliga enheter.