Forskning och utvärdering

Magelungen vill vara en aktör som bidrar med metoder och modeller i socialt arbete och skola. Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Magelungen har alltid varit måna om att utvärdera och beforska de insatser som vi erbjuder. Idag är behandlingsforskningen integrerad i våra verksamheter och inom skolverksamheten har vi genomfört Skolfam. På alla enheter finns en forskningsansvarig som ser till att de enkäter och frågeformulär som vi använder idag blir insamlade.

Grundtanken är att Magelungen ska använda en basmodul på alla enheter. Modellen ska vara så enkel och effektiv som möjligt. Respektive enhet kan sedan på egen hand lägga till forskningsmoduler utifrån egna önskemål och utvecklingsidéer i samråd med forskningsansvarig.

Kontakta oss

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073-984 37 67

Ingemar Oldenvi

Forskning och utvärdering

073 977 35 78