Två nya gymnasieskolor i Göteborg och i Uppsala

Till hösten startar Magelungen två nya gymnasieskolor i Göteborg och i Uppsala. Dessa riktar sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. 

- De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. Vi arbetar därför med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt socialt stöd och individuellt utformade upplägg, säger Stefan Berg, skolchef på Magelungen Utveckling.

I nuläget har Magelungen Utveckling tre gymnasieskolor, ett gymnasium på Södermalm i Stockholm, ett i Nacka och ett i Jönköping. På de nya skolorna i Göteborg och i Uppsala finns samhällsprogrammet, individuellt alternativ, samt en liten grupp för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Varför behövs den här typen av gymnasieskolor?

- När vi frågat studievägledare, rektorer och skolfolk i allmänhet har vi upptäckt att det finns ett behov av gymnasieskolor för elever i omfattande behov av särskilt stöd. I dagsläget finns inga liknande verksamheter, förutom kommunernas individuella program och vissa så kallade AST-grupper för elever med autismspektrumdiagnos. Vi vill komplettera den verksamhet som finns i kommunerna, inte konkurrera, säger Stefan Berg.

Pia Solberg är rektor i Göteborg sökte sig till Magelungen med en förhoppning om att göra skillnad för unga. - Jag sökte mig  hit för att äntligen få lov att göra skillnad på riktigt för varje elev på individnivå. Magelungen blir ett komplement till andra bra befintliga verksamheter. Magelungen behövs i Göteborg för att elever i omfattande behov av särskilt stöd också ska kunna få en valmöjlighet som övriga elever får. Att kunna få gå på en skola som verkar i de små sammanhangen och med hög kvalitet på utbildning med legitimerade lärare, säger Pia Solberg.

Hur går det då för eleverna som gått Magelungens gymnasieskolor?

- Hittills har det gått bra. Vi har följt upp alla elever som slutat hos oss och jag vet till exempel att alla som har gått hos oss på Södermalm har gått vidare till något annat efteråt, såsom högskola, folkhögskola, eller yrkesutbildning. Längre än så har vi inte hunnit följa upp ännu, fortsätter Stefan Berg.

Hur ställer ni er till diskussionen Vinster i välfärden och Ilmar Reepalus förslag?

- Vårt huvudintresse är inte att göra vinst utan att göra bra verksamhet som inte på något sätt är vinstmaximerande. Vi kan inte göra ett 0-resultat då är det risk att vi går i konkurs, vi ligger på ett resultat på 4-5 procent, där måste vi ligga för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och ha trygga elever och en trygg personalgrupp. Sedan har Magelungen valt en tredje väg – vi är medarbetarägda där alla äger lika stora andelar.

Mer info om Magelungens gymnasieskolor:

  • En skola i det lilla sammanhanget.
  • Utgår alltid ifrån var eleven befinner sig.
  • Har adekvata förväntningar på eleven.
  • Avstämningar varje dag i arbetslaget om eleverna och var de befinner sig.
  • Undervisning i små grupper (2-8) och en till en i vissa sammanhang.
  • Förstärkt elevhälsa (tex. ca 100% kurator, specialpedagog/35 elever) som arbetar förebyggande inom olika områden på individ-, grupp- och organisationsnivå samt är delaktig i pågående processer.
  • Behöriga och legitimerade lärare som har erfarenhet att arbeta med elever i omfattande behov av särskilt stöd.
  • Föräldrasamverkan på den nivå som gynnar eleven mest.
  • Eleverna erbjuds frukost och lunch i trygga miljöer med personal.
  • Samverkan med olika aktörer.

Kontakta oss

Stefan Berg

Stefan Berg

Skolchef

070 775 34 42