Magelungen på Politikerveckan, Järva

Aiman Jihar - mångfacetterad, lösningsfokuserad, eklektisk skolledare med behandlingsbakgrund. Numera biträdande skolchef Magelungens grundskolor. Politikerveckans absoluta höjdpunkt - kärlek och politik i form av ett framträdande av en svensk bronsmedaljör i Poetry Slam 2017: Aiman Jihar!

Aiman Jihar, svensk bronsmedaljör i Poetry Slam 2017 och kreativ skolledare på Magelungen Utveckling AB.

Efter sitt uppträdande berättar Aiman Jihar tillsammans med Kata Nylén, leg psykolog på Magelungen utveckling, om PIL (Preventiva Inkluderande lösningar) - en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan.

PIL handlar om hur vi kan flytta fokus från hur eleverna agerar till hur de professionella agerar och på så vis undvika ogynnsamma maktkamper.

Programmet PIL är baserat på kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd tillsammans med kunskap om organisationsförändring och implementering. Skolförändringsprogram och utbildningar för skolpersonal misslyckas ofta när de ska förankras i den verkliga skolmiljön. Av den anledningen fokuserar PIL på att få till en märkbar förändring lika mycket som på de kunskaper och verktyg som lärs ut.

Har du frågor? Mejla oss gärna på info@magelungen.com

Läs mer om PIL: www.magelungen.com/akademi/uppdrag/preventiva-inkluderande-losningar-pil

Och glöm inte att lyssna på vår podd om ungas psykiska (o)hälsa: www.magelungen.com/podcast/om-delakanslan-podden