Internationell konferens om hemmasittare

Välkommen på en internationell tvådagarskonferens på temat - hemmasittare.

Skolfrånvaro, så kallade hemmasittare, är ett stort problem över hela Europa. Tidiga insatser och rätt åtgärd är nyckeln till en vändning och ökad skolnärvaro.

Konferensen fokuserar på aktuell forskning kring ämnet och vi får lyssna på några av de bästa föreläsarna inom området.

För mer information och för att anmäla sig, klicka här!