Nacka

I Danvikstull, Nacka, kan vi erbjuda:

Skolan är fördelad på två våningsplan. Barn- och fritidsprogrammet på plan 5 och introduktionsprogrammen på plan 3. Sammanlagt fördelat på de två våningsplanen har skolan cirka 80 elever. Lunch serveras på båda planen.
Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero
och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.