Nacka

I Danvikstull, Nacka, kan vi erbjuda:

Skolan är fördelad på två våningsplan. Barn- och fritidsprogrammet på plan 5 och introduktionsprogrammen på plan 3. Sammanlagt fördelat på de två våningsplanen har skolan cirka 80 elever. Lunch serveras på båda planen.
Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero
och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Kontakta oss

Helene Degerfelt

Rektor gymnasium Danvikstull

0728-575640

Fredrik Brohmé

Bitr rektor och lärare

076-171 62 03