Göteborg

Här i Göteborg erbjuder vi:

Karlaskolan Magelungen är en skola med behandling för elever som behöver vara i ett mindre sammanhang. Vi vill fokusera på det som fungerar utan att blunda för det som behöver förändras.

Genom samtal och en väl fungerande skolgång vill vi tillsammans med elev och familj arbeta för en positiv förändring.

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

FUNKA-hemma är öppenvårdsprogram där vi arbetar multimodalt, intensivt, på hemmaplan utifrån KBT och systemteoretisk grund. Mycket av arbetet går ut på att hjälpa ungdom och familj med en fungerande vardag.