Gävle

I Gävle kan vi erbjuda Dagverksamhet med skola och olika former av öppenvårdsprogram. Vi kan också erbjuda Resursskola för elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Vi finns på Norra Skeppsbron 3C

Inbjudan till öppet hus

Kontakta oss

Camilla Rekke

Camilla Rekke

behandlingschef Gävle

070 302 50 11

Helene Östlund

Helene Östlund

rektor Gävle GR

070 792 95 80

Hitta hit