Öppenvårdsprogram

Vi erbjuder olika typer av öppenvårdsprogram:

FUNKA vänder sig till barn och ungdomar med beteendeproblematik.

HSP vänder sig till barn och ungdomar med skolfrånvaroproblematik, sk hemmasittare.

Behandlingen innefattar alltid ett arbete med föräldrar och skola och sker bland annat genom samtal på mottagningen och i hemmet/skolmiljö.