Öppenvårdsprogram

Vi erbjuder olika typer av öppenvårdsprogram:

FUNKA vänder sig till barn och ungdomar med beteendeproblematik.
Här kan vi även erbjuda familjehemsvård.

HSP vänder sig till barn och ungdomar med skolfrånvaroproblematik, sk hemmasittare.

Behandlingen innefattar alltid ett arbete med föräldrar och skola och sker bland annat genom samtal på mottagningen och i hemmet/skolmiljö.

Kontakta oss

Johanna Agri

Johanna Agri

verksamhetschef

070 535 88 39