Stockholm

Vi erbjuder

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i öppenvård med ungdomar med riskbeteende och deras familjer. Utifrån detta har vi utvecklat de handboksbaserade insatserna som vi erbjuder.

Vi finns på Södermalm, men åtar oss uppdrag i hela Storstockholm

Kontakta oss

Helena Preisler

Helena Preisler

bitr. chef Sthlm öppenvård

070 552 72 17

Lottie  Engwall

Lottie Engwall

chef Evidens Sthlm FUNKA

070 30 22 366

Hitta hit