Solna

HSP - Hemmasittarprogram
- En handboksbaserad behandling för barn och unga som är skolfrånvarande.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skolgång är fundamental. Trots detta finns det barn och ungdomar som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men gemensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolan inte fungerar.
HSP är ett manualbaserat behandlingsprogram vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet riktar sig till elev, föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Hasse Lindblom

Hasse Lindblom

behandlingschef Solna

072 252 46 33

Hitta hit