Jönköping

Evidens Jönköping är en öppenvårdsenhet som bedriver KBT-baserad behandling i hemmiljö. Evidens är en separat enhet från Magelungens dagverksamhet i Jönköping. Upptagningsområdet är Jönköping och kommunerna runt omkring.

Magelungen har mångårig erfarenhet av att arbeta med öppenvård för ungdomar med riskbeteende och deras familjer. Utifrån erfarenheten har Magelungen utvecklat nedanstående manualbaserade program/insatser.

  • FUNKA hemma – insatser på hemmaplan
  • FUNKA familjehem – för hållbara placeringar
  • HSP – hemmasittareprogrammet – för ökad skolnärvaro

Oavsett program har behandlingsprocessen en likartad ram. Först sker en kartläggningsfas, sedan behandlingsfas och sist vidmakthållandefas. Programmen innefattar ett intensivt och frekvent stöd till familjen i hemmet. Arbetet bedrivs i team om minst två behandlare. Våra huvuduppdragsgivare är främst socialtjänsten men uppdrag gällande HSP kan även komma ifrån utbildningsförvaltningen.

Vi erbjuder även kostnadsfria föreläsningar på Kungsporten i Huskvarna och andra utbildningar, föreläsningar och seminarier inom vårt verksamhetsområde. Läs mer på Akademi

Önskar du mer information? Vi berättar gärna mer. Hör av dig till någon av oss nedan.

Kontakta oss

Jonas Nestor

rektor Jönköping

070 090 45 37

Peter Sjöstedt

Peter Sjöstedt

behandlingschef

070 621 23 29

Agneta Sjöstedt

samordnare

070 765 97 68

Lina Granevik

samordnare

070 433 44 08

Hitta hit