Gävle

I vår Evidensgrupp arbetar två socionomer och en psykolog utifrån manualstyrda program för behandling och stöd på hemmaplan.

Programmen bygger på ett omfattande teamarbete med en behandlingsledare och en ungdomsbehandlare som grund men med ytterligare en familjebehandlare och färdighetstränare i de insatser där även behandlingsfamilj ingår eller där behovet finns.

Kontakta oss

Camilla Rekke

Camilla Rekke

behandlingschef Gävle

070 302 50 11

Hitta hit