Öppenvård och familjehemsvård

Vi erbjuder olika typer av öppenvårdsprogram:

FUNKA vänder sig till barn och ungdomar med beteendeproblematik.
Här kan vi även erbjuda familjehemsvård.

HSP vänder sig till barn och ungdomar med skolfrånvaroproblematik, sk hemmasittare.

Behandlingen innefattar alltid ett arbete med föräldrar och skola och sker bland annat genom samtal på mottagningen och i hemmet/skolmiljö.

Kontakta oss

Lottie  Engwall

Lottie Engwall

chef Evidens Sthlm FUNKA

070 30 22 366

Helena Preisler

Helena Preisler

bitr. chef Sthlm öppenvård

070 552 72 17