Lovkollo

På skollov finns lite mer tid att samlas och göra roliga saker. Det kan vara ett komplement till helggrupperna eller en chans för den som aldrig varit på kollo att pröva på.

Under jul-, sport-, påsk- och höstlov anordnar vi kollo för barn och ungdomar. På lovkollo anordnas gemensamma gruppaktiviteter som syftar till att stärka och utveckla de deltagandes förmåga och lust till samspel.

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

  • För åldrarna 7 - 18 år
  • Max 12 deltagare per grupp
  • Kollolängd: ca 5 dygn

Vi åker till och från kollo tillsammans.