Västerås

Magelungen Västerås består av en dagverksamhet där vi kan erbjuda individuellt utformade behandlingsuppdrag utifrån önskade förändringsmål.

Utifrån det systemiska perspektiv, som utgör grunden för vår verksamhet, tror vi på att jobba med en helhet runt ungdomen. För oss är det därför viktigt att göra hela familjen är delaktig i förändringsarbetet. Regelbundna familjesamtal ingår således som en obligatorisk del. Familjesamtalen kan vara av rent stödjande karaktär men kan också innehålla både strukturella, narrativa och lösningsfokuserade familjeterapeutiska metoder.

Av samma anledning skapar vi också ett behandlingsteam runt varje ungdom bestående av ungdomen själv, en samordnare, ungdomens mentor i skolan och en familjebehandlare. I ett utökat team finns också föräldrar, andra viktiga familjemedlemmar, ungdomens socialsekreterare och eventuellt andra samarbetspartners som kan vara till nytta i arbetet

Grunden i vårt arbete är att erbjuda varje ungdom en förutsägbar, strukturerad vardag med arenor och sammanhang, både i och utanför verksamheten, där de får möjlighet att lyckas men samtidigt träna på att utmanas för att kunna utvecklas. Alla ungdomar har en egen samordnare som är ansvarig för att utforma förändringsinsatserna och tillsammans med skolan skapa ett för ungdomen individuellt schema utifrån uppsatta mål.

Vi kan även erbjuda Öppenvårdsprogram samt  en resursskola med förstärkt elevhälsa

Kontakta oss

Michael Kastell

Michael Kastell

behandlingschef Västerås

070 798 02 92

Lena  Jonsson

Lena Jonsson

rektor Västerås GR

076 555 96 21

Hitta hit