Örebro

Vi erbjuder skola och terapeutisk verksamhet för barn och ungdomar 10-19 år.

Våra två verksamheter erbjuder en strukturerad och tydlig miljö där uppläggen är individuella och bygger på barnets och familjens behov och önskemål.

Kring barnet/familjen bildas ett team som består av barnet, familjen, samordnare, lärare och familjeterapeut. Arbetet i teamet bygger på tydligt formulerade mål utifrån barnets och familjens behov och önskemål.

Vårt arbetssätt vilar på en systemisk och salutogen grund. Vi strävar därför efter att involvera viktiga personer runt barnet i utvecklingsarbetet och vi fokuserar mycket på de resurser, styrkor och talanger som finns. I mötet med barnet jobbar vi mentaliseringsbaserat, vilket kortfattat syftar till att barnet ska få ökad förståelse av hur man påverkar och påverkas i relationen till andra människor samt hur man kan hantera sina egna känslor i svåra situationer.

Magelungens skola är en fristående skola. Våra lärare ansvarar för att göra upplägg avseende skolarbetet, vilket är individuellt anpassat för varje barn.

Vi kan även erbjuda andra insatser 
Läs mera på Mälardalen Evidens

Kontakta oss

Patrik Karlsson Söderström

Patrik Karlsson Söderström

chef Norra/Nobel

070 611 69 17

Carina Wilén

Carina Wilén

chef Västra

070 611 11 56

Kalle Byström

Kalle Byström

rektor Örebro GR

070 745 00 63

Tommy Damström

Tommy Damström

verksamhetschef Västerås/Örebro

070 632 16 06