Jönköping

Dagverksamhet med skola är behandlingsverksamhet med integrerad skola för ungdomar i omfattande behov av särskilt stöd.

På dagverksamheten jobbar vi mot ungdomens och familjens sociala och pedagogiska mål på uppdrag av socialtjänsten.

Detta görs genom social färdighetsträning, individuellt samtalsstöd, familjesamtal samt en pedagogisk individuellt anpassad skola.

För mer detaljerad info om vår Dagverksamhet med integrerad skola ring gärna till oss eller läs mer här

Vid enbart skolproblematik läs om vår skola med förstärkt elevhälsa

Vid hemmasittarproblematik läs om vårt Hemmasittarprogram

Vid omfattande behov av stöd hemma kan vi erbjuda Funka Hemma

Önskar du mer information? Vi berättar gärna mer. Hör av dig till någon av oss nedan.

 

 

Kontakta oss

Jonas Nestor

rektor Jönköping

070 090 45 37

Peter Sjöstedt

Peter Sjöstedt

behandlingschef

070 621 23 29

Hitta hit