Göteborg

- Samverkan på riktigt.

Magelungen Karlaskolan är en skola med behandling som ligger i närheten av Redbergsplatsen Målgruppen för vår verksamhet är elever som är i ett omfattande behov av  särskilt stöd. En del elever har någon form av neuropsykiatrisk diagnos men man måste inte ha en diagnos för att gå hos oss.

Vår modell

Vi erbjuder individuellt stöd, färdighetsträning och familjesamarbete i kombination med en individuellt anpassad skola. Varje elev och familj har ett team bestående av samordnare, familjeterapeut och mentor som de arbetar tillsammans med för att nå uppsatta mål.

I skolan erbjuds eleverna en individuellt anpassad undervisning utifrån sina personliga behov och mål. En planering görs av mentor tillsammans med elev och vårdnadshavare för att möjliggöra skolframgång.

I behandlingsarbetet arbetar samordnare tillsammans med eleven med sociala mål.  Fokus är att ge stöd i den unges sociala och känslomässiga utveckling. Varje elev får träna och utveckla sociala färdigheter både individuellt och i grupp.

Familjen får stöd genom regelbundna samtal. Avsikten med dessa samtal är att tillsammans hitta nya sätt och strategier att hantera svårigheter. 

Kontakta oss

Helene Suomalainen

Helene Suomalainen

behandlingschef Göteborg

070 007 96 11

Göran Åkerberg

Göran Åkerberg

rektor Göteborg GR

070 007 96 10

Hitta hit