Gävle

Dagverksamhet med skola är behandlingsverksamhet med integrerad skola för ungdomar i omfattande behov av särskilt stöd.

Social färdighetsträning och skola anpassas till ungdomens individuella behov. Ett dagligt samarbete med vårdnadshavare ger ungdomarna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i skolan och i livet. 

Varje individ har stöd av en behandlingssamordnare vars uppgift är att skapa struktur och ett meningsfullt sammanhang för ungdomen. Verksamheten fokuserar på att ungdomarna ska känna sig trygga, utveckla sin självkänsla och att tilliten till omvärlden ska öka.

En artikel om oss  i Mitt i nu i maj

I Gävle erbjuder vi vårdnadshavare stöd av en familjebehandlare både enskilt och i grupp. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån ungdomarnas behov och lärarna möter ungdomen där denne befinner sig.

Läs mera om våra öppenvårdsprogram

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

 

Kontakta oss

Camilla Rekke

Camilla Rekke

behandlingschef Gävle

070 302 50 11

Helene Östlund

Helene Östlund

rektor Gävle GR

070 792 95 80

Hitta hit