Dagverksamhet

- behandling och skola

Vårt fokus är att ge barn och ungdomar stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling. Vi erbjuder dagliga strukturer med individuellt stöd och familjesamarbete, olika gruppverksamheter och individuellt anpassad skola.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med skiftande sociala och psykiska svårigheter såsom t.ex. koncentrationssvårigheter, isolering, depression, tvångstankar, tvångshandlingar, psykosproblematik, svårigheter med sociala sammanhang med jämnåriga och vuxna, problem med konflikthantering, skolfrånvaro, tidigare skolmisslyckanden och neuropsykiatriska diagnoser.

De flesta av våra enheter vänder sig till ungdomar, men några av våra verksamheter vänder sig även till yngre barn:

  • Långbropark, Stockholm
  • Svedmyra, Stockholm
  • Västra, Orebro 

Dagverksamheternas uppdrag bygger på att genom dagliga strukturer, ett nära samarbete med uppdragsgivare och familj samt tydligt målfokus möjliggöra och främja ungdomars och föräldrars delaktighet i sin egen önskade utveckling.

Verksamheten är uppbyggd kring behandling och skola som är integrerade med varandra. Det innebär att behandlingen och skolan pågår tillsammans under dagen. De individuella uppläggen görs utifrån behandlings- och skolmål.

Varje familj har ett team runt sig som
tydligt arbetar tillsammans för att nå
de uppsatta målen. Teamet från dagverksamheten består av sam-ordnare, familjeterapeut och mentor.

Vi vill skapa en arena för samverkan och våra uppdragsgivare är social-tjänst och utbildningsförvaltningen. Ibland kan även Barn- och ungdoms-psykiatrin vara en av våra uppdrags-givare.

 

Kontakta oss

Karin Sollermark

verksamhetsområdeschef

070 582 74 91

Aiman Jihar

Aiman Jihar

bitr.skolchef Grundskola Magelungen

070 722 96 90