Anpassade kurser och fortbildning

Magelungen erbjuder handledning till socialtjänst, skolor, behandlingshem, HVB-hem och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar och där handledning är ett viktigt verktyg i behandlingsarbetet. Magelungen har utbildade och erfarna handledare som tar emot uppdrag inom ovanstående områden.

Vi utbildar även i hel- eller halvdags- föreläsningar som vi givetvis anpassar utefter ert behov och de villkor som råder på er arbetsplats. Förutom kortare föreläsningar genomför vi också längre utbildningar, från två dagar och uppåt. 

Vill du veta mer om vilka ämnen vi utbildar inom kan du kolla på sidan bredvid till vänster eller:

Kontakta oss

Peter Friberg

leg psykolog Akademi Magelungen

070 730 70 02