Välkomna till Akademi Magelungen!

Inom Magelungen vill vi att kompetens, utbildning och utveckling av nya metoder ska befrukta varandra. Därför startade vi vår utbildningsenhet vars mål är att sprida kunskaper om goda metoder och förhållningssätt.

Läs mera

Kostnadsfria seminarier

Våra kostnadsfria seminarier är korta och kärnfulla smakprov på våra längre föreläsningar och utbildningar. Vår ambition är att skapa en mötesplats för kompetensutbyte med intressanta teman och metodutveckling inom socialt arbete. Antal platser är begränsade, så det är först till kvarn som gäller!

Se våra seminarier här

Samtalskort

Korten har i grunden som syfte att underlätta samtal med barn och vuxna. Utgångsläget är att hjälpa människor individuellt eller i grupp att identifiera svårigheter och finna egna styrkor. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling.

Till våra samtalskort