Behandling

Förändringsarbete i fokus. Vi erbjuder förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi samskapar verksamma och skräddarsydda lösningar utifrån uppsatta mål. Vi kan erbjuda en mångfald av insatser utifrån behov och önskemål.
Vill du veta mera? 08 - 556 93 191

Mer om behandling

Skola

Vi erbjuder undervisning både på grundskole- och på gymnasienivå för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vi vänder oss enbart till denna elevgrupp. Vi har skola kombinerat med behandling samt enbart skola. Alla elever har individuellt upplägg av sina studier.

Mer om våra skolor

BOENDE

På Magelungen kan vi erbjuda olika boende-
former. Förutom våra två behandlingshem har också ett antal lägenheter där vi erbjuder skräddarsydda upplägg kring varje boende.

Läs mera om våra boenden

Kompetensutveckling

Vi är en lärande organisation, vilket innebär att vi både vill förmedla kunskap och erfarenheter och lära oss mera. Vi erbjuder seminarier och utbildningar inom förändringsarbete,behandling, skola, forskning och ledarskap.

Mer om kompetensutveckling

OM MAGELUNGEN

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från SLL. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Mer om Magelungen