Förändringsarbete

Vi erbjuder förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.
Vi samskapar verksamma och skräddar- sydda lösningar utifrån uppsatta mål.
Vi kan erbjuda en mångfald av behandlings-insatser utifrån behov och önskemål.

 
 
 
Skolor

Vi erbjuder undervisning både på grund- skole- och på gymnasienivå. Vi har skola kombinerat med behandling samt enbart skola. Alla elever har individuellt upplägg av sina studier. Våra lärare och elevhälsan har en bred erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

 
 
 
Aktuellt