Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Här finns vi

Aktuellt

  • Orten - Bortom våldet

    En rapport om våra utsatta förorter och strategier för att vända utvecklingen. Hur ser det ut i dessa områden, orsakerna bakom och vilka hinder behöver vi besegra?

  • Läs om Magelungens ägarmodell i ETC

    Utdrag ur texten: Modell för ekonomisk demokrati sprider sig i USA Text: Mattias Göthberg "Var tionde amerikan arbetar i ett företag som helt eller delvis ägs av medarbetarna själva. Detta tack vare en smidig modell som gör det möjligt för arbetare att ta över vanliga aktiebolag. Win-win, säger en av de främsta experterna på området. ”Personalägande ger vänstern ett bra svar på högerns retorik, samtidigt som det erbjuder någonting som högern kan stödja.”

  • Läs om Magelungen i Socionomen 7/2017

    Utdrag ur artikeln Bokmässans Skolspår. Text: Hans P.A. Karlsson "Antalet svenska elever som gick ut nionde klass våren 2017, utan behörighet till gymnasiet har ökat sedan 2014 och ligger nu på 17,5 procent. Den stora ökningen beror på ett allt sämre resultat för pojkar. Gunilla Holm frågar sig vad som händer med deras ambitioner och planer. Vart tar de vägen i dagens värld?

Se alla nyheter