Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • Konferens tar ett helhetsgrepp om skolfrånvaro

    Hur ser de goda exemplen ut när det gäller att få tillbaka de så kallade hemmasittarna till skolan? Det Skolverket, regeringsutredare och andra experter kan konstatera är att det är tidiga insatser som fungerar och att samhället behöver ta ett övergripande ansvar för att få till dessa. Redan vid ströfrånvaro behöver alla inblandade börja agera. Den 24-25 april arrangeras en Nationell konferens om hemmasittare i Göteborg för att få ett helhetsgrepp om skolfrånvaro. Välkomna! Om oss i Dagens Arena: http://www.dagensarena.se/opinion/experter-sju-rad-som-hjalper-hemmasittare-till-skolan/

  • Vad kostar det att inte satsa på våra barn/unga i tid?

    Det är mer effektivt att springa lite långsammare åt rätt håll än snabbt åt fel. Resonemanget är nationalekonom Ingvar Nilssons, och låter kanske logiskt, men i praktiken verkar det svårgenomförbart. Ju duktigare vi blir på vårt jobb, exempelvis hjälpa våra barn och unga som ramlar mellan stolarna, ju sämre blir det för samhället eller? Om vi är fenor på att städa undan kommer systemen fortsätta att vara defekta. Vill vi torka under kranen eller stänga den? Dessa frågor har Ingvar Nilsson ställt sig sedan slutet på 1970-talet då han och hans kollegor började forska på utanförskapets pris.

  • Färska artiklar om två av Magleungens kolloverksamheter

    Kollo är för många barn ett sätt att träffa andra barn i en liknande situation och göra roliga saker tillsammans. Nu ligger två artiklar om Kollo för barn och unga i familjehem samt Pappa-barnkollo ute på familjehemmet.se. Så när ni har lite tid över: https://www.familjehemmet.se/artiklar.php Dela gärna så fler får chansen att delta!

Se alla nyheter