Behandling

Förändringsarbete i fokus. Vi erbjuder förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi samskapar verksamma och skräddarsydda lösningar utifrån uppsatta mål. Vi kan erbjuda en mångfald av insatser utifrån behov och önskemål.

Mer om behandling

Skola

Vi erbjuder undervisning både på grundskole- och på gymnasienivå för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vi vänder oss enbart till denna elevgrupp. Vi har skola kombinerat med behandling samt enbart skola. Alla elever har individuellt upplägg av sina studier.

Mer om våra skolor

BOENDE

På Magelungen kan vi erbjuda olika boende-
former. Förutom våra två behandlingshem har vi också ett Resursboende med fokus på stöd i vardagen och arbetslivsintroduktion. Vi har också ett antal lägenheter där vi erbjuder skräddar-
sydda upplägg kring varje boende.
Magelungen kan även erbjuda jour- och familjehem.

Kompetensutveckling

Vi är en lärande organisation, vilket innebär att vi både vill förmedla kunskap och erfarenheter och lära oss mera. Vi erbjuder seminarier och utbildningar inom förändringsarbete,behandling, skola, forskning och ledarskap.

Mer om kompetensutveckling

OM MAGELUNGEN

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från SLL. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Mer om Magelungen

Aktuellt


Magelungens utbildningsverksamhet växer

KRI
Vi är glada för att kunna meddela att KRI - Kognitiva relationella institutet numera är en del av Magelungen. KRI har under många år bedrivit utbildning med utgångspunkt i den kognitiva terapins tradition i sokratisk filosofi, kombinerat med den relationella affektfokuserade terapins grunder i affektteori och anknytningsteori.
Vi hoppas att tillsammans med vår nya samarbetspartner Calle Fjellman kunna utveckla nya intressanta utbildningar inom vårt område.

Nästa Steg 1-utbildning startar den 10 sep
Ett fåtal platser kvar - ring oss: 08-35 00 03
alt 0708-204969

Vård eller vinst - är det så enkelt?

För att få svar på det anordnade vi tillsammansmed Iris ett seminarium med Mona Sahlinsom moderator. Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat författat ett antal rapporter med fokus på sociala investeringar inledde med siffror som talade sitt tydliga språk om utanförskap. Följt av en debatt med Jonas Sjöstedt (v) och Saila Quicklund (m)

Se debatten på SVT play

Kommande konferens

HVB med kvalitet

Fredagen den 30 januari 2015

Läs mera

Kontakta oss

Huvudkontor: 08-556 93 190

Se alla kontaktuppgifter

Intranätet