Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • ”Vi vill komplettera, inte konkurrera”

    Till hösten startar Magelungen två nya gymnasieskolor i Göteborg och i Uppsala. Dessa riktar sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd.  - De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. Vi arbetar därför med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt socialt stöd och individuellt utformade upplägg, säger Stefan Berg, skolchef på Magelungen Utveckling.

  • Magelungen och Almedalen 2017

    Magelungen finns i Almedalen 2017 måndagen den 3 juli - onsdagen den 5 juli

  • Konferens tar ett helhetsgrepp om skolfrånvaro

    Hur ser de goda exemplen ut när det gäller att få tillbaka de så kallade hemmasittarna till skolan? Det Skolverket, regeringsutredare och andra experter kan konstatera är att det är tidiga insatser som fungerar och att samhället behöver ta ett övergripande ansvar för att få till dessa. Redan vid ströfrånvaro behöver alla inblandade börja agera. Den 24-25 april arrangeras en Nationell konferens om hemmasittare i Göteborg för att få ett helhetsgrepp om skolfrånvaro. Välkomna! Om oss i Dagens Arena: http://www.dagensarena.se/opinion/experter-sju-rad-som-hjalper-hemmasittare-till-skolan/

Se alla nyheter