Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Här finns vi

Aktuellt

  • ”Det känns som att jag inte räcker till”

    Ett kostnadsfritt seminarium för familjehemsföräldrar om bemötandet av barn med problemskapande beteenden i Gävle.

  • Vi söker IT-ansvarig

    Vi står inför att utveckla IT kompetensen ytterligare i företaget och därför valt att rekrytera en IT ansvarig. Vi behöver ha beställarkompetens och kunskap för att internt samordna och utveckla våra system.

  • Skriv på för Terapikolonier

    Terapikolonier har under över 80 år byggts upp till den fina verksamhet den är idag. Sedan 2002 bedriver vi Barn- och ungdomspsykiatrisk terapikoloniverksamhet i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Innan dess var verksamheten en del av PBU under många år.

Se alla nyheter