Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • Färska artiklar om två av Magleungens kolloverksamheter

    Kollo är för många barn ett sätt att träffa andra barn i en liknande situation och göra roliga saker tillsammans. Nu ligger två artiklar om Kollo för barn och unga i familjehem samt Pappa-barnkollo ute på familjehemmet.se. Så när ni har lite tid över: https://www.familjehemmet.se/artiklar.php Dela gärna så fler får chansen att delta!

  • Magelungen kolloverksamheter - Trygga och meningsfulla sammanhang

    Helgkollo för barn och ungdomar som bor i familjehem. Ny grupp startar 20-22 januari och träffas vid 6 tillfällen under våren och 5 tillfällen under hösten på vår gård strax utanför Trosa.

  • UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling med Aiman Jihar

    Aiman Jihar, biträdande skolchef Magelungens grundskolor, visar hur man kan flytta fokus från hur eleverna agerar till hur de professionella agerar och på så vis undvika ogynnsamma maktkamper.

Se alla nyheter