Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • Nationell konferens om hemmasittare

    Den 21-22 november 2016 anordnar vi en nationell konferens om hemmasittare där vi samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter. Magelungen vill som landets största aktör, belysa fenomenet hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro – genom att bjuda in till diskussion och lärande kring ämnet hemmasittare.

  • Nationell fackkonferens om evidensbaserade metoder för barn och unga i Norge!

    Magelungens HSP-program och Akademi medverkar på Norges nationella fackkonferens om evidensbaserade metoder (15-16 november).

  • Magelungen Utveckling på Bokmässan 2016!

    Mellan den 22- 25 september kommer Magelungen att vara på Bokmässan i Göteborg. Vi kommer att ställa ut vår bok "Hemmasittare och vägen tillbaka" samt prata om skolfrånvaro och riskerna med att inte gå i skolan. Vill ni komma förbi vår monter så finns vi på: C05:06. Kl. 12.00 den 22 september i föreläsningssalen F2 kommer Oskar Hill Cedergran, beteendevetare och KBT-terapeut, berätta om vår forskningsbaserade handbok "Hemmasittare och vägen tillbaka".

Se alla nyheter