Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling med Aiman Jihar

    Aiman Jihar, biträdande skolchef Magelungens grundskolor, visar hur man kan flytta fokus från hur eleverna agerar till hur de professionella agerar och på så vis undvika ogynnsamma maktkamper.

  • Nya gymnasieskolor i Uppsala och Göteborg vt-17

  • Nationell konferens om hemmasittare

    Den 21-22 november 2016 anordnar vi en nationell konferens om hemmasittare där vi samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter. Magelungen vill som landets största aktör, belysa fenomenet hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro – genom att bjuda in till diskussion och lärande kring ämnet hemmasittare.

Se alla nyheter