Vi skapar hopp

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör

Behandling & förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Fristående skola

Skola för elever i behov av särskilt stöd med eller utan behandlingsinsatser.

Här finns vi

Aktuellt

  • Nationell konferens om hemmasittare

    Den 21-22 november 2016 anordnar vi en nationell konferens om hemmasittare där vi samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter. Magelungen vill som landets största aktör, belysa fenomenet hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro – genom att bjuda in till diskussion och lärande kring ämnet hemmasittare.

  • Ny insats från Magelungen - SPIRA

    Skola - Praktik- Relationsskapande- Individstöd och Arbete SPIRA ger unga stöd till daglig sysselsättning och en fungerande vardag

  • Magelungens lärare nominerad till LÄRARPRISET - GULDÄPPLET

    Magelungens lärare Adam Palmquist, Göteborg nominerad till lärarpriset - Guldäpplet Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Se alla nyheter